Publicaties

29-03-2014 – Artikel “Ingeblikte wederrechtelijkheid bij mishandeling”, gepubliceerd in Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, aflevering 3, maart 2014.
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF formaat.

13-11-2013 – Artikel “Cassatieberoep: beperkingen aan de beperking”, gepubliceerd in het Advocatenblad van november 2013.
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF formaat.

21-06-2013 – Artikel  “Door een feitelijkheid dwingen”, gepubliceerd in NbSr Geannoteerd van 21 juni 2013.
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF formaat.

06-06-2013 – Artikel “Motiveren in cassatie ” van mei 2013
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF formaat.

01-03-2013 – Artikel  in “NbSr Geannoteerd” van 1 maart 2013
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF format.

02-01-2013 – Artikel “Art. 80a RO en (kansloze) strafcassaties”, gepubliceerd in het Advocatenblad van 29 november 2012.
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF formaat.

01-03-2013 – Artikel “NbSr Geannoteerd”
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF formaat.

02-01-2013 – Artikel “Inrijden op agent”, gepubliceerd in het tijdschrift Trema van november 2012.
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF formaat.

30-09-2012 – Artikel “Maak omvang cassatieverzoek duidelijk”, gepubliceerd in het Advocatenblad van 5 augustus 2011.
Klik hier om het artikel van Mr. dr. Joost Nan te downloaden in PDF formaat.

06-08-2012 – Artikel “Art. 80a RO; een nieuwe valkuil in cassatie”
Een nieuw artikel van Mr. dr. Joost Nan betreffende Art. 80a RO; een nieuwe valkuil in cassatie. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

04-07-2012 – Artikel “Noot onder Runscape-arrest”, gepubliceerd in NbSr Geannoteerd van 22 juni 2012.
“Mr. dr. Joost Nan heeft een noot geschreven onder het zogeheten Runscape-arrest van de Hoge Raad, waarin het  wegnemen van virtuele voorwerpen in een computerspel als diefstal werd bestempeld.”. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

01-06-2012 – Artikel “Promoveren naast een praktijk”, gepubliceerd in het Advocatenblad van 17 mei 2012.
Interview met Mr. Joost Nan. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

06-04-2012 – Artikel Mr Rohini Patandin – “Aansprakelijkheid Staat voor schade zieke werknemers”.
Mr. Rohini Patandin heeft recentelijk een kort artikel geschreven genaamd “Aansprakelijkheid Staat voor schade zieke werknemers”. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

26-03-2012 – Bachfestival Dordrecht
Gilhuis Advocaten ondersteunt het Bachfestival Dordrecht.

Bachfestival 2012

 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie.

18-01-2011 – Artikel Mr. Piet Gilhuis – “Met de billen bloot”
Mr. Piet Gilhuis heeft een kort artikel geschreven betreffende de geschiedenis van het faillissementsrecht genaamd ”Met de billen bloot”. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

28-09-2011 – mr. J.S. Nan is op woensdag 28 september 2011 aan Tilburg University gepromoveerd op een proefschrift over het lex certa-beginsel.

Het lex certa-beginsel houdt kort gezegd in dat voor burgers duidelijk dient te zijn welk handelen en nalaten leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid en welke sancties daarop kunnen volgen.

Nan heeft zowel de oorsprong en de juridische basis van dit beginsel onderzocht, als de waarde ervan in het huidige strafrecht. Specifiek heeft hij hierbij gekeken naar delicten als belaging en gevaarlijk of hinderlijk gedrag in het verkeer. De conclusie van het onderzoek luidt dat de meeste Nederlandse strafwetgeving inderdaad voldoet aan het lex certa-beginsel. Daar waar dit niet het geval is, lijkt een duidelijker omschrijving van het strafbaar gestelde gedrag vaak wel mogelijk.

Klik hier voor meer informatie omtrent mr. dr. J.S. Nan, Het lex certa-beginsel, Sdu 2011

Klik hier voor het “Lekenpraatje ter gelegenheid van de promotie van mr.. J.S. Nan op het proefschrift Het Lex Certa-beginsel op  28 september 2011, 16.00 uur aan Tilburg University”

21-09-2011 – Artikel Mr. Joost Nan – SDU
Mr. Joost Nan heeft een kort artikel geschreven genaamd  ”Rood is geen groen; of: zou de rechter ook door rood hebben gereden?”. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

22-11-2010 – Artikel Mr. Rohini Patandin – Beleidsvrijheid werkgever bij reorganisatie versus belangen werknemer
Mr. Rohini Patandin heeft recentelijk een kort artikel geschreven genaamd “Beleidsvrijheid werkgever bij reorganisatie versus belangen werknemer” Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

03-09-2010 – Artikel Mr. Joost Nan – Advocatenblad 20 augustus 2010
Mr. Joost Nan heeft een kort artikel geschreven genaamd  ”Unus testis beleeft tweede jeugd”. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

12-07-2010 – Artikel Mr. Joost Nan – Advocatenblad 18 juni 2010
Mr. Joost Nan heeft een kort artikel geschreven betreffende ”Verklaring van medeverdachte”. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

22-10-2009 – Artikel Mr. Joost Nan – Cassatie in strafzaken
Mr. Joost Nan heeft een kort artikel geschreven betreffende cassatie in strafzaken. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF formaat.

18-05-2009 – Artikel Mr. Joost Nan in Trema (april 2009)
Mr. Joost Nan heeft in Trema (april 2009) een stuk geschreven over het befaamde Opticienarrest, waarin de Hoge Raad voor het eerst bepaalde dat onder overmacht ook noodtoestand valt. Dit hield in dat men in bepaalde gevallen het ene rechtsbelang boven het andere mag stellen en dus de wet mag overtreden. Ook is hij in het toen en nu van de opticien en diens winkel gedoken. Klik hier om het artikel te downloaden in PDF-formaat.

Reacties zijn gesloten.